Quy tắc ứng xử

Xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện quy tắc ứng xử

Nhằm tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hoá, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn TP, phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thực hiện các quy tắc ứng xử.

Theo đó, các mô hình được triển khai bao gồm: Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình di tích lịch sử văn hóa – điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Đối với Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, tiêu chí đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa thực hiện mô hình: mặc đồng phục, đeo thẻ tên, thẻ chức danh theo quy định; Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm (ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, khuyết tật, phụ nữ mang thai); Giải quyết công việc đúng quy định, quy trình, không sách nhiễu, không gây căng thẳng, bức xúc; Nghiêm túc nhận lỗi, khuyết điểm, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm.

Với việc triển khai Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang trí nơi làm việc xanh, ngăn nắp, gọn gàng. Công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan phát động và thực hiện trang trí công sở thành không gian xanh, sạch, đẹp ở các khu vực sinh hoạt chung, hành lang, phòng họp, hội trường, khu vực cổng cơ quan…

Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang trí nơi làm việc xanh, ngăn nắp, gọn gàng.

Với Mô hình chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung được triển khai với tiêu chí tôn trọng không gian chung; Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực; Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em; Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường; Không phá cây xanh, hoa cỏ, xâm hại cảnh quan; Không nói to, gây ồn ào mất trật tự; Không hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi; Không xả rác, chất thải trái nơi quy định; Không tự tiện sử dụng không gian chung vào mục đích cá nhân. Chung cư có nhà văn hoá (hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng) cần tổ chức hoạt động có hiệu quả. Đồng thời có các loại hình câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên và tham gia các hoạt động ở địa phương.

Với Mô hình di tích lịch sử văn hóa – điểm đến an toàn, hấp dẫn được triển khai với tiêu chí đối với cán bộ trông coi di tích: Ứng xử lịch thiệp, nhã nhặn, đúng mực; Trang phục phù hợp; Ưu tiên giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em; bảo vệ cảnh quan môi trường. Đối với người đến tham quan, hành lễ tại di tích cần chấp hành quy định, nội quy; trang phục phù hợp; giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; bảo vệ cảnh quan, môi trường; thực hiện nghi thức truyền thống theo quy định.

Các địa phương, đơn vị tổ chức căng treo phông nhận diện các mô hình, các quy tắc ứng xử tại địa điểm trung tâm, dễ thấy.

Các địa phương, đơn vị tổ chức căng treo phông nhận diện các mô hình tại địa điểm trung tâm, dễ thấy. Niêm yết tiêu chí mô hình, nội dung các bộ quy tắc ứng xử; quy chế, nội quy làm việc của đơn vị (nếu có) ở 02 bên phông nhận diện. Các địa phương, đơn vị có thể xây dựng tiêu chí bổ sung để phù hợp với đặc thù riêng ngành, nghề, địa bàn.

Bảo Hân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *