Văn bản: 05/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 05/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 05/04/2023
Ngày ban hành 05/04/2023
Tệp đính kèm tt05-1681717379917652977185
Trích yếu nội dung Quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo