Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/UBND-ĐA 20240222 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
5387/SVHTT-QLTDTT 20231229 Công văn đăng tải dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội
5385/SVHTT-QLNT 20231229 V/v đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Thành phố
5386/SVHTT-QLNT 20231229 đăng tải Dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) của thành phố Hà Nội
1446/QĐ-SVHTT 20231220 Về việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen và mức thưởng Cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát mới trong Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
2023/NQ-HĐND 20231208 Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
38/NQ-HĐND 20231206 Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
4190/SVHTT-KHTC 20231020 đăng tải dự thảo NQ Điều chỉnh tăng mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP
4185/SVHTT-QLTDTT 20231020 V/v đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của Thành phố Hà Nội
259/TB-DTHL 20230908 TB kết quả tuyển dụng và thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL Nhà tù Hỏa lò năm 2023
254/QĐ-DTHL 20230906 QĐ vv phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL Nhà tù Hỏa lò năm 2023
15/TB-HĐTD 20230817 TB điểm thi Viết vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò năm 2023
07/2023/NQ-HĐND 20230704 Về Việc Thu Phí, Lệ Phí Thuộc Thẩm Quyền Quyết Định Của Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội
1455/QĐ-SVHTT 20221226 Về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thể thao, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa và thể thao
09/QĐ-HĐTD 20230802 Ban hành Nội quy thi viết Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại BQL di tích Nhà tù Hỏa Lò 2023