Văn bản: 12/2023/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 12/2023/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 25/10/2023
Ngày ban hành 25/10/2023
Tệp đính kèm tt12-1698288229953529810195
Trích yếu nội dung Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành