Nếp Sống văn hoá

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người

Nhằm triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mại dâm; công tác phòng, chống tội phạm, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện lồng ghép vào các hoạt động phong trào; duy trì kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mại dâm; công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm, công tác phòng, chống tội phạm trong các buổi chiếu phim lưu động với 305 buổi chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Hướng dẫn cơ sở đưa nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người vào chỉ tiêu đánh giá các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Phối hợp với Công an Thành phố tham gia Ban Giám khảo Chung khảo Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Ban Chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người vào các hoạt động, sự kiện của ngành Văn hóa và Thể thao. Lồng ghép các nội dung công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền trong đợt cao điểm, tháng hành động phòng, chống ma tuý, phát động, tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trên toàn Thành phố. Tổ chức thường xuyên công tác thanh tra – kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố.

Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *