Văn hóa cơ sở

Huyện Thanh Trì đạt  nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW

Chiều 5/7, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW,  ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và tổng kết “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”.

Tới dự có đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Đức Quỳnh, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, trưởng các ngành đoàn thể; các đồng chí Bí thư các Chi , Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 huyện Thanh Trì; các đồng chí Bí thư, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội 16 xã, thị trấn và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Ảnh: Minh Hoa

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thanh Trì luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Trọng tâm là Chương trình số 03 ngày 01/10/2015 và Chương trình số 07 ngày 22/10/2020 của Huyện ủy Thanh Trì về “Phát triển văn hóa xã hội, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020 – 2025”; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cụ thể hóa các chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy bằng các đề án, kế hoạch,… với nhiều giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở; 100% thôn, Tổ dân phố đã có Nhà văn hóa, nhà hội họp cộng đồng. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2026”.Tăng cường quảng bá, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các di sản phi vật thể qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng. Công tác thể dục thể thao được đầu tư, nâng cao về chất lượng và số lượng người tham gia, nhiều mô hình, câu lạc bộ thể thao phát triển, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện thể dục thể thao của Nhân dân được đầu tư đồng bộ trên địa bàn.

Lễ động thổ tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu 

Công tác giáo dục – đào tạo được đặc biệt quan tâm, mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư; nâng cao cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích mới ở các cấp học. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ trường đạt Chuẩn Quốc gia 68/73 trường công lập (đạt 93,2 %), trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Việc quy hoạch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa được triển khai thực hiện đồng bộ, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ tiến hành đúng quy trình, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ hiện nay. Công tác xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện có nhiều đổi mới; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”gắn với Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh triển khai nền nếp tại địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại cơ sở. Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đến nay, 93% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tỷ lệ hỏa táng toàn huyện đạt 91,6%.

100% thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có Nhà văn hóa, nhà hội họp cộng đồng (Ảnh: Ra mắt mô hình Nhà văn hóa xanh- sạch- đẹp – nở hoa tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Ga thị trấn Văn Điển)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024,  toàn huyện có 2.399 tác phẩm dự thi, vượt chỉ tiêu Ban Tổ chức Cuộc thi giao và nhiều hơn so với Cuộc thi năm 2023 gần 1.000 tác phẩm. Các tác phẩm được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như viết tạp chí, báo in, phát thanh, truyền hình, video clip, chất lượng cao, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về lý luận, đường lối của Đảng. Các bài dự thi đảm bảo chất lượng, bám sát nội dung cuộc thi với những chủ đề phong phú, đặc biệt có nhiều chủ đề mới, mang tính thời sự đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi. Nhiều bài viết thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở kết quả chấm điểm các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải cấp huyện và gửi tham gia thi cấp Thành phố. Thông qua hội thi đã nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về viết tin bài, báo chí, tạp chí Chính luận, có kỹ năng xây dựng các sản phẩm phát thanh, truyền hình, video clip.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và tham dự Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Để tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và hiếu học của quê hương Thanh Trì, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa, các đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Giáo dục và Đào tạo huyện, các địa phương, đơn vị từ huyện đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là thực hiện Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 07 ngày 22/10/2020 của Huyện ủy Thanh Trì về “Phát triển văn hóa xã hội, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020 – 2025”, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các nhiệmvụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Giáo dục và Đào tạo huyện. Tiếp tục tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt, kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động khiếu nại, biểu tình gây mất ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn…

​Nhân dịp này,  Huyện ủy Thanh Trì đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 và Công nhận 43 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn huyện.

Bình Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *