Văn bản: 95/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 95/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Tệp đính kèm 95-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo