Văn bản: 36/2024/QĐ-UBND

Số ký hiệu 36/2024/QĐ-UBND
Ngày văn bản 30/05/2024
Ngày ban hành 30/05/2024
Tệp đính kèm Quy chế xét tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt Thành phố
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Biên tập, xuất bản "Những bông hoa đẹp" thành phố Hà Nội