Văn bản: 5387/SVHTT-QLTDTT

Số ký hiệu 5387/SVHTT-QLTDTT
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Người ký duyệt GĐ Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm CV 5387 SVHTT-QLTDTT_1_signed
Trích yếu nội dung Công văn đăng tải dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội