Văn bản: 09/2023/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 09/2023/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 09/08/2023
Ngày ban hành 09/08/2023
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt09-16915725417371917922678
Trích yếu nội dung Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam