Văn bản: 35/2024/QĐ-UBND

Số ký hiệu 35/2024/QĐ-UBND
Ngày văn bản 21/06/2024
Ngày ban hành 30/05/2024
Người ký duyệt 30/5
Tệp đính kèm document - 2024-05-28T162835.439
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"