Văn bản: 01/TB-HĐTĐKT

Số ký hiệu 01/TB-HĐTĐKT
Ngày văn bản 05/06/2024
Ngày ban hành 05/06/2024
Tệp đính kèm 01-TB-HĐTĐK
Trích yếu nội dung Thông báo phân công thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố phụ trách, chỉ đạo, theo dõi cụm, khối thi đua thuộc Thành phố