Văn bản: 1615/QĐ-UBND

Số ký hiệu 1615/QĐ-UBND
Ngày văn bản 26/03/2024
Ngày ban hành 26/03/2024
Tệp đính kèm Quyết định thành lập cụm, khối thi đua
Trích yếu nội dung Thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội