Văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng

Số ký hiệu Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày văn bản 31/12/2023
Ngày ban hành 31/12/2023
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 98_2023_ND-CP_31122023-signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng