Văn bản: 5386/SVHTT-QLNT

Số ký hiệu 5386/SVHTT-QLNT
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Người ký duyệt GĐ Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm CV 5386 SVHTT-QLNT_1_signed
Trích yếu nội dung đăng tải Dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) của thành phố Hà Nội