Văn bản: 89/2023/NÐ-CP

Số ký hiệu 89/2023/NÐ-CP
Ngày văn bản 12/12/2023
Ngày ban hành 12/12/2023
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm nd89-17025188337711528150251
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam