Hà Nội đẹp

Huyện Thanh Trì có mô hình “Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề” đạt 3 sao

Đó là mô hình “Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch xã Duyên Hà”. Mô hình giúp nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn…

Năm 2023, Thành phố Hà Nội đã công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã cho 10 đơn vị trên địa bàn các quận, huyện. Trong đó, Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch xã Duyên Hà thuộc huyện Thanh Trì đạt mô hình 3 sao. Thành phố đã triển khai hỗ trợ các mô hình được công nhận thông qua các hoạtđộng thông tin, tuyên truyền, nâng cao năng lực, kết nối sản phẩm OCOP trên địa bàn, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm; hình thành các tour, chương trình du lịch liên kết với các Trung tâm Thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch; lồng ghép quảng bá các Trung tâm này tại các văn phòng công ty du lịch và đại lý lữ hành trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm bánh chưng Tranh Khúc tại triển lãm

Ảnh: Thanh Hồng

Vừa qua, tại Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch xã Duyên Hà, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì tổ chức Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề kết hợp phát động xây dựng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt huyện Thanh Trì năm 2024.

Triển lãm là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện để quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch thuộc Kế hoạch Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Triển lãm hứa hẹn là nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu làng nghề huyện Thanh Trì, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Gian hàng sản phẩm Nón lá Vĩnh Thịnh

Sản phẩm Rượu Ngâu xã Tam Hiệp

Ảnh: Thanh Hồng

Tham gia Triển lãm, huyện Thanh Trì giới thiệu các sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu của huyện như: Sản phẩm nông sản, thực phẩm công nghệ cao xã Yên Mỹ, sản phẩm đúc đồng xã Đại Áng, sản phẩm bánh chưng Tranh Khúc, nón lá Vĩnh Thịnh xã Đại Áng, rượu Ngâu xã Tam Hiệp…

Tại chương trình, huyện Thanh Trì đã phát động xây dựng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, tiện lợi, tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch, tạo thói quen mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0.

Nhân dịp này, Thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định 717 ngày 28/12/2023 của Sở Công thương và trao giấy chứng nhận mô hình 3 sao đối với Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch xã Duyên Hà. Đây chính là tiền đề cho việc nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *