Nếp Sống văn hoá

Ngành Văn hoá – Thể thao Hà Nội triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024

Ngày 4/6, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản số 2301/SVHTT-NSVH gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024.

Ngày 31/5/2024 Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị xã sạch ma túy”. Theo đó, sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Quản lý, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và tuyên truyền vận động gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội.

Ảnh minh hoạ.

Ngành Văn hoá – Thể thao cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy trên Cổng thông tin điện tử; lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6).

Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lồng ghép nội dung về công tác phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan; thực hiện tuyên truyền trên màn hình Led đúng quy định. Các đơn vị nghệ thuật lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trước thời gian biểu diễn chương trình nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6). Kết hợp công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong các chương trình văn hóa, văn nghệ; trong các hoạt động sự kiện thể dục thể thao, Giải Cầu lông gia đình Hà Nội năm 2024; tổ chức quán triệt đến các huấn luyện viên, vận động viên, học sinh tích cực thực hiện công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội…

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *