Gia đình

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Theo đó, vào ngày 18/6 tới đây, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

Ảnh minh hoạ

Hội nghị cũng là một hoạt động nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND Thành phố về thực hiện “Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức với các nội dung như tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2022 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Thông tin, kiến thức, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, giới, bình đẳng giới và quy định của pháp luật có liên quan; quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình, thành viên khác trong gia đình.
Đặc biệt các kỹ năng ứng xử trong gia đình, tổ chức đời sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, xử lý khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, chăm sóc người bị bạo lực gia đình… sẽ được chú trọng tuyên truyền.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh minh hoạ

Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình.

Tố Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *