Tin ngành

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Ngày 28/5/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Công văn nêu: Thực hiện Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 từ ngày 01-30/6 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ: Thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2024; Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy.

Một tiết mục trong Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma tuý” dành cho các Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận Long Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy; Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, Facebook…), nền tảng di động… trong các hoạt động tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 04/7/2024.

CTTĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *