Tin ngànhCông đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 65 Công đoàn cơ sở với 10.141 đoàn viên/10.159 CBCCVCLĐ. Năm 2017, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố hoàn thành tốt những nội dung và […]


Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của
Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 65 Công đoàn cơ sở với 10.141 đoàn viên/10.159 CBCCVCLĐ. Năm 2017, các cấp Công đoàn Viên chức thành phố hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra. Trong đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô và đất nước.
Coi trọng việc thực hiện các phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện công tác này, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, qua đó động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Công đoàn.
Thi đua đã góp phần động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, CCHC, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mỗi cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.
Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2017 của LĐLĐ Thành phố về việc thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính 2017” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các Công đoàn cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức cho CBCCVCLĐ ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; đăng ký thực hiện ít nhất 2 việc làm cụ thể về Công đoàn Viên chức Thành phố; đồng thời chỉ đạo mỗi CĐCS thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 2 việc làm cụ thể, mỗi đoàn viên Công đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể để hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt, nhiều đơn vị còn tổ chức hoạt động tuyên truyền cho CBCCVCLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiêu biểu như: Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu về Bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Công đoàn Sở Tư pháp Thành phố tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” trong CBCCVCLĐ.. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong đó, 01tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 9 tập thể, cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen; 13 tập thể, cá nhân được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc; 138 tập thể, cá nhân được Công đoàn Viên chức thành phố tặng Giấy khen.Trong năm 2017, đã có 291 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua thời gian qua, năm 2018, các cấp Công đoàn viên chức thành phố phấn đấu 100% công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trên 75% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Người tốt, việc tốt”; 85-90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu và trên 60% đạt cơ quan, đơn vị văn hóa; trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu; có trên 200 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng…

Khánh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *