Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/2023/TT-BVHTTDL20230809Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
5387/SVHTT-QLTDTT20231229Công văn đăng tải dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội
5385/SVHTT-QLNT20231229V/v đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Thành phố
5386/SVHTT-QLNT20231229đăng tải Dự thảo quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) của thành phố Hà Nội
Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng20231231Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng
16/2023/TT-BVHTTDL20231229Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
94/2023/NĐ-CP20231228Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội
95/2023/NĐ-CP20231229Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
93/2023/NĐ-CP20231225Quy Định Về Xét Tặng Danh Hiệu “Nghệ Nhân Nhân Dân”, “Nghệ Nhân Ưu Tú” Trong Lĩnh Vực Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể
1446/QĐ-SVHTT20231220Về việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen và mức thưởng Cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát mới trong Ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
89/2023/NÐ-CP20231212Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
13/2023/NQ-HĐND20231206Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
86/2023/NÐ-CP20231207Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, Phường, thị trấn tiêu biểu"
2023/NQ-HĐND20231208Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
85/2023/NĐ-CP20231207Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức