Video Clip

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp năm mới Xuân Mậu Tuất 2018
Liên hoan Nghệ thuật – Thể thao Chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Tổng kết Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2017