Video Clip

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp năm mới Xuân Mậu Tuất 2018
Liên hoan Nghệ thuật – Thể thao Chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Tổng kết Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2017
Gặp mặt Đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội