Video Clip

Các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm 2018
Lễ gắn biển tên phố trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018
Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp năm mới Xuân Mậu Tuất 2018