Video Clip

Tổng kết Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2017
Gặp mặt Đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội
Hội thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Hòa Bình Trong Mắt Trẻ Thơ”
Hội thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Hòa Bình Trong Mắt Trẻ Thơ” – VTC10 NetViet