Video Clip

Chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
Tập huấn hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
Các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 năm 2018
Lễ gắn biển tên phố trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018