Quy hoạch - Chiến lược - Phát triển

Tiêu đềNgày đăng
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội19/05/2023
Rà soát, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 202318/05/2023
Thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của Sở năm 202319/04/2023
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023”19/04/2023
Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động thiết kế trang trí TPHN 202317/04/2023
KH Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Giữ gìn, bảo tồn và phát hay giá trị di tích lịch sử, văn hoá Thủ đô HN”13/04/2023
kế hoạch tổ chức sự kiện Photo Hanoi’23 – Biennale nhiếp ảnh quốc tế11/04/2023
Kế hoạch hoạt động Thể dục thể thao thành phố Hà Nội năm 202307/04/2023
KH tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu bia giai đoạn 2023-202407/04/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 202307/04/2023
KH Triển khai thực hiện chuyên đề: “Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo, biển hiệu ngoài trời đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị năm 2023”04/04/2023
Kế hoạch tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở VHTT tại khu vực đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận và một số tuyến phố đi bộ đã được Thành phố chấp thuận – năm 202310/03/2023
Kế hoạch tổ chức các môn thể thao trong chương trình ĐHTTTQ lần thứ IX18/11/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình16/11/2022
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 của Sở Văn hoá và Thể thao15/11/2022