Quy hoạch - Chiến lược - Phát triển

Tiêu đề Ngày đăng
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 07/02/2024
KẾ HOẠCH Phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố Hà Nội năm 2024 05/02/2024
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024 26/01/2024
KẾ HOẠCH Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Văn hóa và Thể thao 24/01/2024
Kế hoạch Công tác thông tin, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2024 trên địa bàn Thành phố 15/01/2024
Kế hoạch hoạt động Thể thao Thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2024 12/01/2024
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2024 trên địa bàn Thành phố 10/01/2024
Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Văn hóa và Thể thao 09/01/2024
KẾ HOẠCH Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình HĐND Thành phố năm 2024 04/01/2024
KH Phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội năm 2024 03/01/2024
Kế hoạch về việc phối hợp tổ chức Hội thảo “Hai mươi năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam: từ UNESCO đến cộng đồng” 28/11/2023
Kế hoạch Tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng Vận động viên, Huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Trung Quốc 28/11/2023
KH Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT HN 27/11/2023
Kế hoạch tổ chức hội nghị tọa đàm: Vai trò của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử gắn với việc tổ chức thực hiện phong trào Cán bộ, công chức, viên chức người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” 24/11/2023
Kế hoạch tổ chức thông tin trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Chào năm mới 2024 (tết dương lịch) 24/11/2023