Thông tin cấp phép 2020

Số hiệuNgày cấpLĩnh vựcNội dungTệp đính kèm
665/GP-SVHTT03/12/2020Văn hoáGiấy phép triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội (Mỹ thuật và nghệ thuật sắp đặt)Tải về
664/GP-SVHTT03/12/2020Văn hoáGiấy phép triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội (Tranh in khắc-Một chặng đường Mỹ thuật Việt)Tải về
663/GP-SVHTT03/12/2020Văn hoáGiấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang (60 giờ mua sắm trực tuyến VN 2020)Tải về
661/GP-SVHTT02/12/2020Văn hoáGiấy phép tổ chức biều diễn nghệ thuât,trình diễn thời trang (Xe mới chất riêng-Tưng bừng khám phá)Tải về
660/GP-SVHTT02/12/2020Văn hoáGiấy phép tổ chức biều diễn nghệ thuât,trình diễn thời trang (Lễ hội Bia HN 2020)Tải về
659/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Quyền anh)Tải về
658/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Thể dục thẩm mỹ)Tải về
657/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Yoga)Tải về
653/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Thể dục thẩm mỹ)Tải về
652/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Vũ đạo giải trí)Tải về
651/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Thể hình-Fitness)Tải về
650/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Yoga)Tải về
649/GCN-SVHTT02/12/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Quyền anh)Tải về
648/GCN-SVHTT30/11/2020Thể thaoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Thể dục thẩm mỹ)Tải về
647/GP-SVHTT30/11/2020Văn hoáGiấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang (Tết Vạn lộc 2021-Hai quê)Tải về