Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
1171/SVHTT-QLNT 12/04/2017 Văn hoá Tổ chức chương trình "Ca nhạc,xiếc,tạp kỹ" Tải về
1170/SVHTT-QLNT 12/04/2017 Văn hoá Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Khuấy động cuộc vui bóng đá 2017" Tải về
1162/SVHTT-QLNT 12/04/2017 Văn hoá Kết quả kiểm tra VHP tại giấy phép nhập khẩu số 18/SVH&TT-QLNT ngày 03/4/2017 Tải về
393/QĐ-SVHTT 12/04/2017 Văn hoá Cho phép đoàn nghệ thuật,diễn viên nước ngoài biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
392/QĐ-SVHTT 12/04/2017 Văn hoá Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia Tải về
78/GPNT-SVH&TT 11/04/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
77/GPNT-SVH&TT 11/04/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
76/GPNT-SVH&TT 11/04/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
390/QĐ-SVHTT 11/04/2017 Văn hoá Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia Tải về
1118/SVHTT-QLNT 10/04/2017 Văn hoá Kết quả kiểm tra VHP tại giấy phép nhập khẩu số 19/SVH&TT - QLNT ngày 04/3/2017 Tải về
136/KH-SVHTT 07/04/2017 Văn hoá Triển khai thực hiện việc siết chặt kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ... Tải về
1075/SVHTT-QLNT 07/04/2017 Văn hoá Kết quả kiểm tra VHP tại giấy phép nhập khẩu số 17/SVH&TT-QLNT ngày 29/3/2017 Tải về
968/SVHTT-QLDS 30/03/2017 Văn hoá Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Tải về
968/SVHTT-QLDS 30/03/2017 Văn hoá Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Tải về
927/SVHTT-QLNT 29/03/2017 Văn hoá Kết quả thẩm định Văn hóa phẩm NK của Cty TNHH Thái Giang Việt Nam
Tải về