Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang

Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
125/GPNT-SVH&TT 20/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
212/GP-SVH&TT 31/08/2017 Văn hoá Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,ghi hình Ca múa nhạc và sân khấu Tải về
2552/SVHTT-QLNT 13/07/2017 Văn hoá Tổ chức chương trình ca nhạc "Sài Gòn Bolero và Hưng" tại Hà Nội Tải về
173/GP-SVHTT 11/08/2017 Văn hoá Giấy phép triển lãm tác phẩm Nhiếp ảnh tại Hà Nội Tải về
174/GP-SVHTT 11/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
172/GP-SVHTT 10/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
171/GP-SVHTT 10/08/2017 Văn hoá
Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang
Tải về
170/GP-SVHTT 10/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
2966/SVHTT-QLVH 10/08/2017 Văn hoá Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty CP ĐT TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ Tải về
2961/SVHTT-QLNT 09/08/2017 Văn hoá Trả lời hồ sơ đề nghị nhập khẩu Văn hóa phẩm Tải về
168/GP-SVHTT 09/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
2934/SVHTT-QLNT 08/08/2017 Văn hoá Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Thế giới Heineken 2017-The World of Heineken 2017 Tải về
2933/SVHTT-QLNT 08/08/2017 Văn hoá Bổ sung nội dung và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật Tải về
165/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
166/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về