Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
173/GP-SVHTT 11/08/2017 Văn hoá Giấy phép triển lãm tác phẩm Nhiếp ảnh tại Hà Nội Tải về
174/GP-SVHTT 11/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
171/GP-SVHTT 10/08/2017 Văn hoá
Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang
Tải về
170/GP-SVHTT 10/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
2966/SVHTT-QLVH 10/08/2017 Văn hoá Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty CP ĐT TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ Tải về
2961/SVHTT-QLNT 09/08/2017 Văn hoá Trả lời hồ sơ đề nghị nhập khẩu Văn hóa phẩm Tải về
168/GP-SVHTT 09/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
2934/SVHTT-QLNT 08/08/2017 Văn hoá Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình "Thế giới Heineken 2017-The World of Heineken 2017 Tải về
2933/SVHTT-QLNT 08/08/2017 Văn hoá Bổ sung nội dung và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật Tải về
165/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
166/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
167/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá
Giấy phép Triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội
Tải về
164/GP-SVHTT 07/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
160/GPNT-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
161/GPNT-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về