Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
0020190904Danh mục Tài liệu ôn tập tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2019
135/TB-SVHTT20190823Thông báo Điều chỉnh Lịch tuyển dụng tuyển dụng xét tuyển viên chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.
2808/TL-SVHTT20190806Thể lệ Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II-năm 2019
2825/SVHTT-VP20190807Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
3028/QĐ-UBND20190606Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và thể thao.
2154/SVHTT-TCPC20190619V.v công khai danh sách thí sinh sẽ được kiểm tra,sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019
12/2019/QĐ-UBND20190520Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"
11/2019/QĐ-UBND20190520Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước
145/KH-SVHTT20190419Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 lĩnh vực VHTT và gia đình 2019
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND20190419Quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
03/NQ-HĐND20190409Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019
1305/QĐ-UBND20190321Khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ Đại Hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội 2018
03/2019/QĐ-UBND20190314Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí
19/TB-SVHTT20190314Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở VHTT năm 2019
14/NQ-HĐND20181205Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019