Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
118/TB-SVHTT20210819Thông báo vv thí điểm lặp đặt màn hình LED gắn trên thân cột đèn chiếu sáng tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn TP.
2398/UBND-KSTTHC20210727Triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch COVID-19
107/TB-SVHTT20210721TB Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 10-năm 2021
102/TB-SVHTT20210707Về kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" cấp cơ sở Sở VHTT HN lần thứ 10-2021
02/2021/NQ-HĐND20210723Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội
158/KH-UBND20210614Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
255/NTBD-QLBD&BGAGH20210607Thực thi hiệu lực, hiệu quả Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
143/KH-UBND20210611Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.
123/KH-UBND20210519Quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022.
11/CT-UBND20210505Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
1026/STTTT-CNTT20210504Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19
105/KH-UBND20210419Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2021
336 CV/BTGTU20210420Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV
951/TB-HĐTNN20210412Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020
741/SNV-HĐTT20210326Vv Tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020