Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
237/KH-UBND20220906Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
839/QĐ-SVHTT20220905QĐ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường PTNK TDTT HN năm 2022
2354/SVHTT-VP20220721v.v thực hiện tích hợp thông tin lên CCCD gắn chíp
177/TB-PTNK TDTT20220714TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét dự tuyển Vòng 2 tại Kỳ tuyển dụng viên chức Trường PTNK TDTT HN năm 2022
351/KH-SVHTT20220623Tổ chức Cuộc thi "Giọng hát Hà Nội năm 2022"
128/TB-BTC20220706TB Thể lệ tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về "Phát triển văn hóa, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025"
127/TB-BTC20220706TB Thể lệ Tổ chức Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2022
900-CV/BTGTU20220628Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, ngày 17/6/2022
899-CV/BTGTU20220628Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022. Đường link cuộc thi: https://vietlao.dangcongsan.vn/
120/TB-PTNK TDTT20220519TB vv tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường PTNK TDTT Hà Nội năm 2022
981/SVHTT-QLVH20220407v.v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trong điều kiện bình thường mới
06/CT-UBND20220325Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
33/TB-SVHTT20220216Thông báo Vv tiếp tục thực hiện việc cấp phép triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trên địa bàn Thành phố
3828/TB-SNV20211224Thông báo nhận quyết định tuyển dụng công chức năm 2020
88/2014/QĐ-UBND20211222Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.