Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06/TB-SVHTT2020011310 sự kiện hoạt động văn hóa và thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2019
1/TB-SVHTT20200102TB lắp đặt thí điểm các màn hình cảm ứng thông minh bằng nguồn XH hóa, phục vụ tuyên truyền, thông tin các dịch vụ công tại tòa nhà chung cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
273/KH-UBND20191230Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020
266/KH-UBND20191224Kế hoạch triển khai Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
7314/QĐ-UBND20191226Về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
272/KH-UBND20191227Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2020)
20/CT-UBND20191225Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020
239/TB-SVHTT20191224Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019
238/TB-SVHTT20191224Thông báo Lịch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao 2019
4845/SVHTT-TCPC20191224Hướng dẫn thực hiện xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở VHTT HN 2019
6877/QĐ-UB20191129V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
3474/QĐ-UB20190628V/v công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám
4980/QĐ-UBND20190909Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố
956/QĐ-UBND20190227QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, gia đình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
545/KH-SVHTT20191217Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền,cổ động trực quan…