Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
120/TB-PTNK TDTT20220519TB vv tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường PTNK TDTT Hà Nội năm 2022
981/SVHTT-QLVH20220407v.v tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trong điều kiện bình thường mới
06/CT-UBND20220325Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
33/TB-SVHTT20220216Thông báo Vv tiếp tục thực hiện việc cấp phép triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trên địa bàn Thành phố
3828/TB-SNV20211224Thông báo nhận quyết định tuyển dụng công chức năm 2020
88/2014/QĐ-UBND20211222Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.
5249/QĐ-UBND20211215Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.
286/KH-UBND20211214 Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3549/TB-HĐTT20211130Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dung công chức năm 2020
526 – CV/BTGTU20210929Triển khai App Mobile Thông tin tuyên giáo
141/TB-SVHTT20211004TB vv tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Sở VHTT
2203/SVHTT-NSGĐ20210904V.v thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND TP về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố"
20/NQ-HĐND20210923 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
118/TB-SVHTT20210819Thông báo vv thí điểm lặp đặt màn hình LED gắn trên thân cột đèn chiếu sáng tuyên truyền chính trị, kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn TP.
2398/UBND-KSTTHC20210727Triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch COVID-19