Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3028/QĐ-UBND 20190606 Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và thể thao.
2154/SVHTT-TCPC 20190619 V.v công khai danh sách thí sinh sẽ được kiểm tra,sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019
145/KH-SVHTT 20190419 Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 lĩnh vực VHTT và gia đình 2019
1305/QĐ-UBND 20190321 Khen thưởng thành tích trong công tác phục vụ Đại Hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội 2018
19/TB-SVHTT 20190314 Thông báo Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở VHTT năm 2019
14/NQ-HĐND 20181205 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019
13/2018/NQ-HĐND 20181205 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5728/QĐ-UB 20181024 QĐ V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao TP HN
2429/STTTT-TTĐT 20181005 Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng
20/2018/QĐ-UBND 20180828 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
06/NQ-HĐND 20180705 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
04/NQ-HĐND 20180705 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội
14/2018/QĐ-UBND 20180614 Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
118/KH-UBND 20180525 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển".
109/KH-UBND 20180521 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.