Văn bản: 13/2023/NQ-HĐND

Số ký hiệu 13/2023/NQ-HĐND
Ngày văn bản 06/12/2023
Ngày ban hành 06/12/2023
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ-13-HĐND- 2023
Trích yếu nội dung Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố