Văn bản: 16/2023/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu 16/2023/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Tệp đính kèm tt16-17041617477421685778655
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập