Số ký hiệu
Ngày văn bản 06/12/2023
Ngày ban hành 06/12/2023
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ-31-HĐND-2023
Trích yếu nội dung Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024