Văn bản: 5385/SVHTT-QLNT

Số ký hiệu 5385/SVHTT-QLNT
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Người ký duyệt GĐ Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm CV 5385 SVHTT-QLDS_1_signed
Trích yếu nội dung V/v đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Thành phố