Văn bản: 79/2019/TT-BTC

Số ký hiệu79/2019/TT-BTC
Ngày văn bản14/11/2019
Ngày ban hành14/11/2019
Tệp đính kèm 79-BTC.signed
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công