Văn bản: 85/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 85/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 07/12/2023
Ngày ban hành 07/12/2023
Tệp đính kèm 95-cp.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức