Văn bản: 93/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 93/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 25/12/2023
Ngày ban hành 25/12/2023
Tệp đính kèm Nghị định 93 xét nghệ nhân-mới nhất
Trích yếu nội dung Quy Định Về Xét Tặng Danh Hiệu “Nghệ Nhân Nhân Dân”, “Nghệ Nhân Ưu Tú” Trong Lĩnh Vực Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể