Văn hóa cơ sở

100% cán bộ, đảng viên và người lao động quận Thanh Xuân được tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình

Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn UBND các phường tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” tới hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và toàn thể Nhân dân trên địa bàn….

Thực hiện văn bản số 1150/UBND-VH&TT về triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024, ngày 27/5/2024 của UBND quận Thanh Xuân; hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024) các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động tới 100% cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc đơn vị tham gia xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình,… gắn với phong trào của ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND quận Thanh Xuân giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn UBND các phường tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” tới hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình theo quy định.

UBND giao các phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chương trình, kế hoạch liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình tới hệ thống chính trị khu dân cư/tổ dân phố. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kiểm tra để ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 ở quận Thanh Xuân có chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” và sẽ có các thông điệp: Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm. Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bạo lực gia đình; Bỏ mặc không chăm sóc là hành vi bạo lực đối với người cao tuổi; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em…

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *