Quy tắc ứng xử

Đẩy mạnh việc thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua các mô hình điểm

Các mô hình điểm “Di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu”, “Thôn văn hóa kiểu mẫu” tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng góp phần tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho môi trường sống, đẩy mạnh việc thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho người dân.

Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam hoàn toàn thống nhất Đất nước; 70 năm Chiến thắng Điện biên phủ và 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), vào ngày 16/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Phượng đã ra mắt mô hình điểm “Di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu”, “Thôn văn hóa kiểu mẫu” tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng.

Lực lượng nòng cốt tuyên truyền người dân hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Phượng Tạ Thị Kim Chung: Mô hình điểm di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu, thôn văn hóa kiểu mẫu nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho người dân, tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp; Vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, tham gia ngày công lao động, huy động nguồn xã hội hóa để trồng hoa, dọn vệ sinh bảo vệ cảnh quan môi trường; Đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng Ngôi nhà của pin cho các tổ an ninh tự quản các xóm thôn Tháp Thượng.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Phượng cũng đã trao Công trình số hóa cho Ban Di tích lịch sử Đền Tháp Thượng và gắn biển thực hiện các quy tắc ứng xử nên làm và không nên làm tại nơi công cộng. Cùng với đó, Hội trao tặng 9 Ngôi nhà của pin cho các tổ an ninh tự quản các xóm trong thôn và gắn biển tuyên truyền để các gia đình, cá nhân trong thôn cần thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, ưu tiên tập trung vào các nội dung nên làm và không nên làm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng công trình số hóa cho Ban Di tích lịch sử đền Tháp Thượng, Song Phượng.

Thông qua mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức nơi công cộng, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của phụ nữ Song Phượng nói riêng và phụ nữ Thủ đô nói chung.

ĐP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *