Tiêu điểm Hà Nội

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 6/5

Nhân ngày Môi trường thế giới 6/5, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ Mitting hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; Treo băng rôn, pano, áp phích, khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc… và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa, có tới 40% diện tích đất đai trên hành tinh bị suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến một nửa dân số thế giới và đe dọa khoảng một nửa GDP toàn cầu (44 nghìn tỷ USD). Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000, nếu không có hành động khẩn cấp, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Phục hồi đất là một trong những mục tiêu chính trong Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc (2021-2030), thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Cùng hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2964/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024.

Cùng hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động như:
1. Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường đất; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 02/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Xây dựng cơ chế chính sách, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu phòng chống sa mạc hóa; điều tra đánh giá thực trạng hoang mạc hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa, xây dựng bản đồ hạn hán cho các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp; tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ và những kết quả về hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực, trong đó có sáng kiến về giảm phát thải thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, sáng kiến về chi trả dịch vụ môi trường rừng…
3. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và sinh thái của từng vùng.
4. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, phát triển sinh kế cho người dân ở những vùng có nguy cơ hoặc bị sa mạc hóa, bên cạnh đó nghiên cứu và áp dụng những giải pháp tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất.
4. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp (đặc biệt là hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp) và quy định về phân loại rác thải tại nguồn.
5. Các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024.
6. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng hạn hán, sa mạc hoá,…
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các nội dung truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan, đơn vị về tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo phòng Văn hóa của UBND các quận, huyện, thị xã các đơn vị thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung thống nhất toàn thành phố, đúng quy định và hướng dẫn tuyên truyền về các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Môi trường thế giới của Thành phố trên hệ thống phát thanh quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn. Bố trí địa điểm phù hợp tổ chức Lễ Mít tinh và các hoạt động bên lề và phối hợp, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hoạt động tuyên truyên quảng bá cho sự kiện…
Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *