Tin trong nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI thành công tốt đẹp

​Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã tín nhiệm bầu 74 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội với 14 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Hà Nội giai đoạn 5 năm tới (2015- 2020), phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Phạm Quang Nghị

tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI

Trước đó, trong ngày làm việc thứ 2 (2/11), Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở danh sách 62 người được giới thiệu, Đại hội đã bầu đủ 57 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với 4 đại biểu đương nhiên, đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 61 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đã công bố danh sách Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí; bầu 4 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy, trong đó đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ba Phó Bí thư Thành ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn và Nguyễn Đức Chung. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hà Nội trong thời gian từ nay tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 trên cơ sở thực hiện tư tưởng chỉ đạo và cũng là định hướng phát triển của Đại hội XVI: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã xác định mục tiêu tổng quát và thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu. 

Cụ thể: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016- 2020 là 8,5- 9%. Trong đó, dịch vụ tăng 7,8- 8,3%, công nghiệp – xây dựng tăng 10- 10,5%, nông nghiệp tăng 3,5- 4%; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 theo hướng dịch vụ 61- 62%, công nghiệp – xây dựng: 35- 36,5%, nông nghiệp: 2,5- 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 140- 145 triệu đồng/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 70- 75% tổng số xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70- 75%…

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, Nghị quyết của Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào: phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Nghị quyết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, vượt qua khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phương Uyên (T/hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *