Chưa được phân loại

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

Chiều 26/5, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch liên tịch “Tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm giai […]

Chiều 26/5, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch liên tịch “Tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016- 2020” trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố và đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Kế hoạch liên tịch này nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng dân cư trên địa bàn Thành phố, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: nhân dân Thủ đô là người sản xuất thực phẩm an toàn, người dân Thủ đô tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua thực hiện kế hoạch này để điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý an toàn thực phẩm của Thành phố và đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

 

1

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội (người đứng phát biểu) và đồng chí Hoàng Đức Hạnh Phó Giám đốc Sở Y tế  chủ trì Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Đức cho biết, trước những vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, thực hiện kế hoạch liên tịch nhằm hướng tới việc tạo dư luận xã hội mạnh mẽ biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm không an toàn.

Hội nghị đã được lắng nghe 13 ý kiến đóng góp của đại diện các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội. Các ý kiến  bày tỏ sự đồng tình với Kế hoạch liên tịch “Tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm  giai đoạn 2016 -2020”  trên địa bàn Thành phố; đề nghị cần phải  có những giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ gia đình gắn với xây dựng và nhân rộng những mô hình hộ nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh để biểu dương và tạo sự lan tỏa trong xã hội; cần xây dựng những tiêu chí cụ thể về an toàn thực phẩm để tạo thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân…

2

Đại diện Hội Nông dân Thành phố phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 UBND Thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố đặt mục tiêu đến năm 2017, có 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn  thực phẩm; vận động ít nhất 50% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tất cả các xã được công nhận  nông mới và phường, thị trấn được công nhận văn minh đô thị phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Đến năm 2020, vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và trên 70% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường phát biểu ý kiến  tại Hội nghị

Trong 2 năm (2016 – 2017), Thành phố chọn quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì làm điểm. Mỗi quận, huyện, thị xã chọn từ 2- 3 xã, phường, thị trấn để chỉ đạo làm điểm, từng bước rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *