Quy tắc ứng xử

Hà Nội phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng

Sáng 8/6, Ủy ban Nhân dân – Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

                      

                                          Toàn cảnh hội nghị.

Tới dự hội nghị, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng hơn 3.000 đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

                   

                                         Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cán bộ, công chức Thủ đô đã thể hiện tinh thần phục vụ, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ, tiếp xúc với người dân; giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giao, am hiểu pháp luật, quy trình thủ tục. Nếp sống văn minh tại các địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách.

Với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội, năm 2019, Thành phố tiếp tục chọn Chủ đề công tác là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; hoàn thiện nghiên cứu Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quận, huyện, thị xã; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một bộ phận CB, CC có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp, với nhân dân. Một số trường hợp CB,CC,VC, NLĐ chưa chấp hành nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ khiến dư luận bức xúc.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã năm 2018 và Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố”. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe tham luận của đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về những nội dung liên quan đến kỷ luật kỷ cương hành chính, giao tiếp ứng xử của CB, CC, VC.

                            

          Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã ngay sau hội nghị phải xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với CB,CC,VC trong toàn thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB,CC,VC, NLĐ thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Thực hiện mạnh mẽ CCHC, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tăng cường thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công vụ và công tác giải quyết TTHC gắn với thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; tổ chức đánh giá hàng tháng, xếp loại thi đua hàng năm đối với CB,CC,VC, NLĐ trong cơ quan.

Nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ”;  đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém.

                 

      Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố.

Tổ chức quán triệt rộng rãi đến toàn thể CC,VC,NLĐ thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân về các chủ trương của Thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và đồng hành của người dân; đồng thời, chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CC,VC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện kỷ cương hành chính, phát huy văn hóa công sở gắn với quy tắc ứng xử.

Phương Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *