Văn hóa cơ sở

Ngành Văn hóa – Thông tin huyện Chương Mỹ tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ngành Văn hóa – Thông tin huyện Chương Mỹ đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân các nội dung phòng, chống dịch với nhiều hình thức: Qua hệ thống truyền thanh , tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện các Công điện của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ đã ban hành Công văn số 52 –CV/BTG về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn huyện.

Huyện Chương Mỹ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

 Ảnh: Hồng Đào – Hoàng Tình

(Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chương Mỹ)

 Quán triệt tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành Văn hóa – Thông tin huyện Chương Mỹ đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân các nội dung phòng, chống dịch với nhiều hình thức: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động…Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Phòng Y tế, Trung Tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng các chương trình tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Yêu cầu Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát thanh, tăng số lượng tin, bài về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung tuyên truyền tập trung vào lợi ích, tác dụng của việc tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19; huy động sự vào cuộc của Nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đạt kết quả cao nhất; ủng hộ Quỹ văc xin của Chính phủ; thực hiện nghiêm thông điệp 5K;  thực hiện nghiêm các quy định về cách ly; công khai kết quả xử phạt các trường hợp vi phạm, không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn…

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, những ngày qua, Nhân dân và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn  huyện Chương Mỹ đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch mà ưu tiên là dành cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19. Tính đến 13/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận được tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng và 20.000 chiếc khẩu trang.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ngành Văn hóa – Thông tin huyện Chương Mỹ  mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn cùng  nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung tay góp sức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

 Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *