Triển lãm

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 25 sẽ diễn ra vào tháng 8

Theo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm mỹ thuật Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 25 năm 2020, gồm triển lãm về các chuyên ngành đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và hội họa sẽ diễn ra vào tháng 8/2020 tại Nhà triển lãm mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, Triển lãm sẽ trưng bày những tác phẩm có nội dung mà các nghệ sĩ tạo hình quan tâm sáng tác, khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Ảnh minh họa.

Các tác phẩm được dự triển lãm phải có thời gian sáng tác từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020. Các tác giả có thể gửi tác phẩm đến Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam, số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội trước tháng 7, đối với các tác phẩm dự Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng gửi từ ngày 6-9/8/2020. Tác phẩm dự Triển lãm Hội họa gửi từ 18-21/8/2020.

Tác giả có tác phẩm được lựa chọn trưng bày Triển lãm sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Về giải thưởng, sẽ có giải A (12 triệu đồng), giải B (9 triệu đồng), giải C (6 triệu đồng) và giải Khuyến khích (3 triệu đồng). Cùng với đó, các tác phẩm được giải cao tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực sẽ được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Tác phẩm nào của tác giả chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được xét chọn dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Bình Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *