Gia đìnhGiữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình Thủ đô16/05/2022

Nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Thủ đô, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Gia đìnhPhát huy vai trò của gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh11/05/2022

Với mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Gia đìnhPhấn đấu đến năm 2025, 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình09/05/2022

Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Gia đìnhHà Nội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 203009/05/2022

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

Gia đìnhXã Dục Tú tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình06/04/2022

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Dục Tú còn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Gia đìnhĐống Đa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới31/03/2022

Thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội, UBND Thành phố, UBND quận Đống Đa vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn quận.

Gia đìnhHuyện Chương Mỹ triển khai thực hiện công tác gia đình năm 202218/03/2022

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình, UBND huyện Chương Mỹ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện năm 2022.

Gia đìnhNhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/311/03/2022

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Gia đìnhChủ động tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/304/03/2022

Ngày 04/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành công văn số 582/SVHTT-NSVH gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2022 với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”.

Gia đìnhHuyện Chương Mỹ triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trong CNVCLĐ đến năm 203024/02/2022

Huyện Chương Mỹ chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”; nhân rộng các mô hình “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Gia đình không bạo lực”, “Câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực”… trong xây dựng các thiết chế văn hóa, trong các chương trình giải trí, thể thao nghệ thuật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Gia đình“Tuần lễ Áo dài” năm 2022 – tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt21/02/2022

Tại Hà Nội, Hội LHPN Hà Nội xác định đây cũng là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng 3/ 2022. Hội vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức lao động, nữ thanh niên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” trong điều kiện phù hợp: Mặc áo dài tại công sở hay khi chị em tham gia các sự kiện.

Gia đìnhHội LHPN huyện Phú Xuyên: Chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ10/02/2022

100% hộ gia đình của Hội đã đăng ký tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng“Gia đình văn minh hạnh phúc”. Kết quả có 85% hộ đạt danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tích cực hưởng ứng các phong trào: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

Gia đìnhBan hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình08/02/2022

Ngày 28/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Gia đình92% gia đình huyện Đan Phượng đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”25/01/2022

Năm 2021, toàn huyện Đan Phượng có 39.843 gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” đạt 92%; 39.009 số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm (2019-2021) đạt 89,3%; 11/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 80/120 làng, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 7/9 tổ dân phố đạt văn hóa, 7/10 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.