Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1133/BYT-MT20200309Hướng dẫn phòng chống COVID 19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động
30/2020/NĐ-CP20200305Nghị định Quy định về công tác văn thư (thay thế cho Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010)
2750/QĐ-BVHTTD20190807Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
991/QĐ – BVHTTDL20190228QĐ V/v công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi
4936/QĐ – BVHTTDL20181228QĐ V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa Thể thao và du lịch
4602/QĐ – BVHTTDL20181217QĐ V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực TDTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa TT & DL
46/2019/QH1420191121Luật Thư viện
52/2019/QH1420191125Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
4145/QÐ-BVHTTDL20191122Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thi, liên hoan, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị
10/2019/TT-BVHTTDL20191010Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật
3470/QÐ-BVHTTDL20191009Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021
3426/QÐ-BVHTTDL20191008Ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021
08/TT-BVHTTDL20190903Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa
273/ÐL-TCTDTT20190731Giải Vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XIII năm 2019
54/NQ-CP20190718Phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9