Văn hóa cơ sởMỹ Đức nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

UBND huyện Mỹ Đức vừa xây dựng Kế hoạch 375/KH-UBND nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện năm 2018

Thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND huyện Mỹ Đức vừa xây dựng Kế hoạch 375/KH-UBND nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện năm 2018.


Ảnh minh họa

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân được biết, tham gia, được giám sát việc thực hiện các quy định của ngành theo quy chế đã đề ra; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho việc phát huy quyền làm chủ tập thể ở cơ sở và những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được giám sát, kiểm tra, thực hiện chất vấn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ hóa trong quan hệ và giải quyết công việc giữa cơ quan với tổ chức, công dân.

Đồng thời, công khai minh bạch các TTHC của Thành phố; các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện: 100% các quy định, TTHC được niêm yết, công khai, minh bạch rõ ràng, dễ tiếp cận, tra cứu, nắm bắt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện và các xã, thị trấn; trên cổng thông tin điện tử của huyện; Công khai minh bạch, rõ ràng các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất và các nội dung liên quan: 100% các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất được công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố, nhà văn hóa thôn; công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện; 100% các tiêu chí hộ nghèo, danh sách hộ nghèo được niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận tại trụ sở ƯBND cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố, nhà văn hóa thôn…

Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện giám sát. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *