Văn bản: 79/2019/TT-BTC

Số ký hiệu79/2019/TT-BTC
Ngày văn bản14/11/2019
Ngày ban hành14/11/2019
Tệp đính kèm 79-BTC.signed
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Văn bản: 10/2019/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu10/2019/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản10/10/2019
Ngày ban hành10/10/2019
Tệp đính kèm tt 10-1571044260319
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Văn bản: 08/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu08/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản04/09/2019
Ngày ban hành03/09/2019
Tệp đính kèm tt 08 -1567670816334
Trích yếu nội dungQuy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Văn bản: 09/2019/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu09/2019/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản09/09/2019
Ngày ban hành09/09/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm tt 09-1568164886839
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản: 03/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu03/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản05/07/2019
Ngày ban hành05/07/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm tt 03-1564628024006
Trích yếu nội dungQuy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Văn bản: 10/2019/TT-BLĐTBXH

Số ký hiệu10/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày văn bản28/06/2019
Ngày ban hành28/06/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 10-BLDTBXH.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

Văn bản: 54/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu54/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản19/06/2019
Ngày ban hành19/06/2019
Người ký duyệtThủ tướng Chính phủ
Tệp đính kèm 54.signed
Trích yếu nội dungQuy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Văn bản: 39/2019/QH14

Số ký hiệu39/2019/QH14
Ngày văn bản13/06/2019
Ngày ban hành13/06/2019
Người ký duyệtChủ tịch Quốc hội
Tệp đính kèm 39.signed
Trích yếu nội dungLuật đầu tư công

Văn bản: 31/2019/TT-BTC

Số ký hiệu31/2019/TT-BTC
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành25/07/2019
Tệp đính kèm 31-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Văn bản: 48/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu48/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành05/06/2019
Tệp đính kèm 48.signed
Trích yếu nội dungQuy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Văn bản: 46/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu46/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản27/05/2019
Ngày ban hành01/08/2019
Tệp đính kèm 46.signed
Trích yếu nội dungQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Văn bản: 03/2019/TT-BNV

Số ký hiệu03/2019/TT-BNV
Ngày văn bản14/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 03-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản: 08/2019/TT-BKHĐT

Số ký hiệu08/2019/TT-BKHĐT
Ngày văn bản17/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 08-BKHDT.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Văn bản: 19/2019/QĐ-TTg

Số ký hiệu19/2019/QĐ-TTg
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 19.signed
Trích yếu nội dungVề việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Văn bản: 26/2019/TT-BTC

Số ký hiệu26/2019/TT-BTC
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 26-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước