Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
151/2017/NĐ-CP 01/01/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10/2017/NQ-HĐND 01/01/2018 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
11/2017/NQ-HĐND 01/01/2018 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
1433/VBHN-BVHTTDL 10/04/2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
10/2016/TT-BVHTTDL 01/01/2017 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
01/2016/TT-BVHTTDL 04/04/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
62/2014/NĐ-CP 07/08/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
3255/QĐ-BVHTTDL 16/09/2016 Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân nghệ nhân, ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018
1286/QĐ-SVH&TT 13/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy chế liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội năm 2016
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
36/2009/NĐ-CP 15/04/2009 Về quản lý, sử dụng pháo
1846/QĐ-TTg 26/09/2016 Về ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
16/2016/TT-BCT 19/08/2016 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC