Văn bản: 10/2019/TT-BLĐTBXH

Số ký hiệu10/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày văn bản28/06/2019
Ngày ban hành28/06/2019
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 10-BLDTBXH.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ

Văn bản: 54/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu54/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản19/06/2019
Ngày ban hành19/06/2019
Người ký duyệtThủ tướng Chính phủ
Tệp đính kèm 54.signed
Trích yếu nội dungQuy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Văn bản: 39/2019/QH14

Số ký hiệu39/2019/QH14
Ngày văn bản13/06/2019
Ngày ban hành13/06/2019
Người ký duyệtChủ tịch Quốc hội
Tệp đính kèm 39.signed
Trích yếu nội dungLuật đầu tư công

Văn bản: 31/2019/TT-BTC

Số ký hiệu31/2019/TT-BTC
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành25/07/2019
Tệp đính kèm 31-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Văn bản: 48/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu48/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành05/06/2019
Tệp đính kèm 48.signed
Trích yếu nội dungQuy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Văn bản: 46/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu46/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản27/05/2019
Ngày ban hành01/08/2019
Tệp đính kèm 46.signed
Trích yếu nội dungQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Văn bản: 03/2019/TT-BNV

Số ký hiệu03/2019/TT-BNV
Ngày văn bản14/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 03-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản: 08/2019/TT-BKHĐT

Số ký hiệu08/2019/TT-BKHĐT
Ngày văn bản17/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 08-BKHDT.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Văn bản: 19/2019/QĐ-TTg

Số ký hiệu19/2019/QĐ-TTg
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 19.signed
Trích yếu nội dungVề việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

Văn bản: 26/2019/TT-BTC

Số ký hiệu26/2019/TT-BTC
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 26-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Văn bản: 38/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu38/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản09/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 38.signed
Trích yếu nội dungQuy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Văn bản: 36/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu36/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản29/04/2019
Ngày ban hành14/06/2019
Tệp đính kèm 36.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Văn bản: 24/2019/TT-BTC

Số ký hiệu24/2019/TT-BTC
Ngày văn bản22/04/2019
Ngày ban hành06/06/2019
Tệp đính kèm 24-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Văn bản: 32/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu32/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản10/04/2019
Ngày ban hành01/06/2019
Tệp đính kèm 32.signed
Trích yếu nội dungQuy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Văn bản: 17/2019/QĐ-TTg

Số ký hiệu17/2019/QĐ-TTg
Ngày văn bản08/04/2019
Ngày ban hành22/05/2019
Tệp đính kèm 17.signed
Trích yếu nội dungVề một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu