Văn bản: 12/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu12/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản27/11/2021
Ngày ban hành27/09/2022
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt12-1638158034774
Trích yếu nội dungHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Văn bản: 89/2021/NĐ-CP

Số ký hiệu89/2021/NĐ-CP
Ngày văn bản18/10/2021
Ngày ban hành18/10/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 89.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản: 07/2021/TT-TTCP

Số ký hiệu07/2021/TT-TTCP
Ngày văn bản01/10/2021
Ngày ban hành01/10/2021
Tệp đính kèm 07.signed
Trích yếu nội dungQuy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Văn bản: 11/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu11/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản06/10/2021
Ngày ban hành06/10/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt11-1633568646300
Trích yếu nội dungQuy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Văn bản: 04/2021/TT-TTCP

Số ký hiệu04/2021/TT-TTCP
Ngày văn bản01/10/2021
Ngày ban hành01/10/2021
Tệp đính kèm 04-TTCP
Trích yếu nội dungQuy định quy trình tiếp công dân

Văn bản: 10/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu10/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản28/09/2021
Ngày ban hành28/12/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt10-1632821184335
Trích yếu nội dungThông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Văn bản: 09/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu09/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản22/09/2021
Ngày ban hành22/09/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt09-1632362128163
Trích yếu nội dungThông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số ký hiệu
Ngày văn bản22/09/2021
Ngày ban hành22/09/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt78-1633053479019
Trích yếu nội dungThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Văn bản: 07/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu07/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản08/09/2021
Ngày ban hành08/09/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt07-1631448671430
Trích yếu nội dungQuy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Văn bản: Sở VHTT thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố

Số ký hiệuSở VHTT thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố
Ngày văn bản04/09/2021
Ngày ban hành04/09/2021
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa và Thể Thao
Người ký duyệtGiám đốc Sở Đỗ Đình Hồng
Tệp đính kèm CV 2203 SVHTT-NSGD_1.signed
Trích yếu nội dungVề việc thực hiện Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố"

Văn bản: 65/2021/TT-BTC

Số ký hiệu65/2021/TT-BTC
Ngày văn bản29/07/2021
Ngày ban hành29/07/2021
Tệp đính kèm 65.signed
Trích yếu nội dungQuy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Văn bản: 06/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu06/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản22/07/2021
Ngày ban hành22/07/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt06-1627288406093
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

Văn bản: 05/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu05/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản25/06/2021
Ngày ban hành25/06/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm 05.signed
Trích yếu nội dungQuy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

Văn bản: 03/2021/TT-BNV

Số ký hiệu03/2021/TT-BNV
Ngày văn bản29/06/2021
Ngày ban hành29/06/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 03-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Văn bản: 02/2021/TT-BTTTT

Số ký hiệu02/2021/TT-BTTTT
Ngày văn bản21/06/2021
Ngày ban hành21/06/2021
Tệp đính kèm tt02-2021-btttt-1624518872331
Trích yếu nội dungBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)