Văn bản: Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng

Số ký hiệu Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày văn bản 31/12/2023
Ngày ban hành 31/12/2023
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 98_2023_ND-CP_31122023-signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng

Văn bản: 94/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 94/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 28/12/2023
Ngày ban hành 28/12/2023
Tệp đính kèm 94-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

Văn bản: 95/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 95/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023
Tệp đính kèm 95-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Văn bản: 93/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 93/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 25/12/2023
Ngày ban hành 25/12/2023
Tệp đính kèm Nghị định 93 xét nghệ nhân-mới nhất
Trích yếu nội dung Quy Định Về Xét Tặng Danh Hiệu “Nghệ Nhân Nhân Dân”, “Nghệ Nhân Ưu Tú” Trong Lĩnh Vực Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

Văn bản: 13/2023/NQ-HĐND

Số ký hiệu 13/2023/NQ-HĐND
Ngày văn bản 06/12/2023
Ngày ban hành 06/12/2023
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ-13-HĐND- 2023
Trích yếu nội dung Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

Văn bản: 85/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 85/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 07/12/2023
Ngày ban hành 07/12/2023
Tệp đính kèm 95-cp.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Văn bản: 86/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 86/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 07/12/2023
Ngày ban hành 07/12/2023
Tệp đính kèm 86-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"

Văn bản: 82/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 82/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 28/11/2023
Ngày ban hành 28/11/2023
Tệp đính kèm 82-cp.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Văn bản: 76/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 76/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 01/11/2023
Ngày ban hành 01/11/2023
Tệp đính kèm 76-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Văn bản: 73/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 73/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 19/10/2023
Ngày ban hành 19/10/2023
Tệp đính kèm 73-nd.signed
Trích yếu nội dung Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Văn bản: 75/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 75/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 19/10/2023
Ngày ban hành 19/10/2023
Tệp đính kèm 75-cp-nd.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản: 75/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 75/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 19/10/2023
Ngày ban hành 19/10/2023
Tệp đính kèm 75-cp-nd.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản: 61/2023/NÐ-CP

Số ký hiệu 61/2023/NÐ-CP
Ngày văn bản 16/08/2023
Ngày ban hành 16/08/2023
Tệp đính kèm nd61-1692243031565138495423
Trích yếu nội dung Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Văn bản: 72/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 72/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 26/09/2023
Ngày ban hành 26/09/2023
Tệp đính kèm 72-cp.signed
Trích yếu nội dung Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Văn bản: 71/2023/NĐ-CP

Số ký hiệu 71/2023/NĐ-CP
Ngày văn bản 20/09/2023
Ngày ban hành 20/09/2023
Tệp đính kèm 71-nd.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức