Đơn vị trực thuộc

1. Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long;

2. Nhà hát Múa Rối Thăng Long;

3. Nhà hát Kịch Hà Nội;

4. Nhà hát Chèo Hà Nội;

5. Nhà hát Cải lương Hà Nội;

6. Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội;

7. Bảo tàng Hà Nội;

8. Thư viện Hà Nội;

9. Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội;

10. Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò;

11. Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám;

12. Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội;

13. Trung tâm Thông tin – Triển lãm Hà Nội;

14. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội;

15. Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội;