Tin quốc tếPháp xây dựng khối liên minh hùng hậu để bảo vệ di sản văn hóa13/01/2016

Ông Hollande tuyên bố Pháp sẽ bắt đầu kiểm soát nhập khẩu các tác phẩm từ hoạt động khảo cổ học và tạo hành lang pháp lý mở cho các bộ sưu tập ở các bảo tàng và các sản phẩm được thu lại không rõ nguồn gốc tại Pháp.