TT Tuần Từ ngày Đến ngày
15 Lịch làm việc Ban Giám đốc 16/04/2018 22/04/2018
14 Lịch làm việc Ban Giám đốc 09/04/2018 13/04/2018
13 Lịch làm việc Ban Giám đốc 02/04/2018 08/04/2018
12 Lịch làm việc Ban Giám đốc 26/03/2018 01/04/2018
11 Lịch làm việc Ban Giám đốc 19/03/2018 25/03/2018
10 Lịch làm việc Ban Giám đốc 05/03/2018 11/03/2018
9 Lịch làm việc Ban Giám đốc 26/02/2018 04/03/2018
6 Lịch làm việc Ban Giám đốc 05/02/2018 11/02/2018
5 Lịch làm việc Ban Giám đốc 29/01/2018 04/02/2018
4 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 22/01- 28/01/2018 22/01/2018 28/01/2018
3 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 15/01-21/01/2018 15/01/2018 21/01/2018
2 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 08/01-14/01/2018 08/01/2018 14/01/2018
1 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 02/01-07/01/2018 02/01/2018 07/01/2018
52 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 25/12-31/12/2017 25/12/2017 31/12/2017
51 Lịch làm việc Ban Giám đốc từ ngày 18/12-24/12/2017 18/12/2017 24/12/2017