Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
332-TTĐH-QL 23/03/2017 Dừng hoạt động đối với 05 tuyến buýt CBCC & chính sách giá vé tháng ưu tiên đối với cán bộ, CC,VC hưởng lương từ ngân sách NN trên địa bàn TP Hà Nội
83/KH-SVHTT 13/03/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình và các đề án,dự án thuộc Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại các Sở,ban,ngành,quận,huyện,thị xã của Ban chỉ đạo
51/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ thuật nhân dân", "Nghệ thuật ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018
28/HD – BTGTU 23/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HN năm 2017
7108/UBND-KT 14/12/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
1286/QĐ-SVH&TT 13/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy chế liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội năm 2016
3610/UB-KT 16/06/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội
173/KH-UBND 23/09/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2016/TT-BCT 19/08/2016 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016
9134/UB-CT 21/12/2015 Tăng cường sử dụng xăng E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA 25/06/2016 HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
2251/SVHTT-VP 07/07/2016 Chuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô
106/KH-UBND 03/06/2016 Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
21/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12/2014/QĐ-UBND 26/02/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội vể sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011.