Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
29Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 15/07/2021 15/07/2021
28Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 08/07/2021 08/07/2021
27Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 01/07/2021 01/07/2021
26Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 24/06/2021 24/06/2021
25Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 17/06/2021 17/06/2021
24Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 10/06/2021 10/06/2021
23Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 03/06/2021 03/06/2021
22Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 27/05/2021 27/05/2021
21Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 20/05/2021 20/05/2021
20Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 13/05/2021 13/05/2021
19Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 06/05/2021 06/05/2021
18Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 29/04/2021 29/04/2021
17Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 22/04/2021 22/04/2021
16Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 15/04/2021 15/04/2021
15Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 08/04/2021 08/04/2021