Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
19Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 06/05/2021 06/05/2021
18Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 29/04/2021 29/04/2021
17Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 22/04/2021 22/04/2021
16Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 15/04/2021 15/04/2021
15Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 08/04/2021 08/04/2021
14Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 01/04/2021 01/04/2021
13Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/03/2021 25/03/2021
12Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 18/03/2021 18/03/2021
11Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 11/03/2021 11/03/2021
10Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 04/03/2021 04/03/2021
09Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/02/2021 25/02/2021
06Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 04/02/2021 04/02/2021
05Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 28/01/2021 28/01/2021
04Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 21/01/2021 21/01/2021
3Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 14/01/2021 14/01/2021