Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
02Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 16/01/2020 16/01/2020
01Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/01/2020 09/01/2020
53Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 02/01/2020 02/01/2020
52Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 26/12/2019 26/12/2019
50Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 19/12/2019 19/12/2019
49Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 12/12/2019 12/12/2019
48Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 05/12/2019 05/12/2019
47Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 28/11/2019 28/11/2019
46Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 21/11/2019 21/11/2019
45Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 14/11/2019 14/11/2019
44Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 07/11/2019 07/11/2019
43Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 31/10/2019 31/10/2019
42Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 24/10/2019 24/10/2019
41Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 17/10/2019 17/10/2019
40Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 10/10/2019 10/10/2019