Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
40Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 01/10/2020 01/10/2020
39Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 24/09/2020 24/09/2020
38Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 17/09/2020 17/09/2020
37Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 10/09/2020 10/09/2020
36Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 03/09/2020 03/09/2020
35Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 27/08/2020 27/08/2020
34Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 20/08/2020 20/08/2020
33Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 13/08/2020 13/08/2020
32Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 06/08/2020 06/08/2020
30Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 23/07/2020 23/07/2020
29Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 16/07/2020 16/07/2020
28Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/07/2020 09/07/2020
27Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 02/07/2020 02/07/2020
26Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/06/2020 25/06/2020
25Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 18/06/2020 18/06/2020