Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
41Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 17/10/2019 17/10/2019
40Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 10/10/2019 10/10/2019
39Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 03/10/2019 03/10/2019
38Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 26/09/2019 26/09/2019
37Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 19/09/2019 19/09/2019
36Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 12/09/2019 12/09/2019
35Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 05/09/2019 05/09/2019
34Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 29/08/2019 29/08/2019
33Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 22/08/2019 22/08/2019
32Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 15/08/2019 15/08/2019
31Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 08/08/2019 08/08/2019
30Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 01/08/2019 01/08/2019
29Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/07/2019 25/07/2019
28Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 18/07/2019 18/07/2019
27Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 11/07/2019 11/07/2019