Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
29Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 16/07/2020 16/07/2020
28Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/07/2020 09/07/2020
27Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 02/07/2020 02/07/2020
26Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/06/2020 25/06/2020
25Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 18/06/2020 18/06/2020
24Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 11/06/2020 11/06/2020
23Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 04/06/2020 04/06/2020
22Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 28/05/2020 28/05/2020
21Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 21/05/2020 21/05/2020
20Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 14/05/2020 14/05/2020
18Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 07/05/2020 07/05/2020
17Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 23/04/2020 23/04/2020
16Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 16/04/2020 16/04/2020
15Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/04/2020 09/04/2020
14Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 01/04/2020 01/04/2020