Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh

TT Tuần Từ ngày Đến ngày
23 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 13/06/2019 13/06/2019
22 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 06/06/2019 06/06/2019
21 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 30/05/2019 30/05/2019
20 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 23/05/2019 23/05/2019
19 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 16/05/2019 16/05/2019
17 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 03/05/2019 03/05/2019
16 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/04/2019 25/04/2019
15 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 18/04/2019 18/04/2019
13 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 11/04/2019 11/04/2019
12 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 04/04/2019 04/04/2019
11 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 21/03/2019 21/03/2019
10 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 14/03/2019 14/03/2019
09 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 07/03/2019 07/03/2019
08 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 28/02/2019 28/02/2019
07 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 21/02/2019 21/02/2019