Lịch tiếp dân

TT Tuần Từ ngày Đến ngày
Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao năm 2023 04/01/2023 31/12/2023
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở VHTT năm 2022 01/01/2022 31/12/2022
03 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: Giám đốc Sở Đỗ Đình Hồng 20/01/2022 20/01/2022
02 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 13/01/2022 13/01/2022
53 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 30/12/2021 30/12/2021
52 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 23/12/2021 23/12/2021
50 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 09/12/2021 09/12/2021
49 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 02/12/2021 02/12/2021
48 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 25/11/2021 25/11/2021
47 Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Phạm Thị Mỹ Hoa 18/11/2021 18/11/2021
46 Tạm dừng tiếp công dân tại Sở VHTT 11/11/2021 11/11/2021
45 Tạm dừng tiếp công dân tại Sở VHTT 04/11/2021 04/11/2021
44 Tạm dừng tiếp công dân tại Sở VHTT 28/10/2021 28/10/2021
43 Tạm dừng tiếp công dân tại Sở VHTT 21/10/2021 21/10/2021
42 Tạm dừng tiếp công dân tại Sở VHTT 14/10/2021 14/10/2021