Lịch tiếp dân

TTTuầnTừ ngàyĐến ngày
47Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 19/11/2020 19/11/2020
46Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 12/11/2020 12/11/2020
45Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 05/11/2020 05/11/2020
44Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 29/10/2020 29/10/2020
43Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 22/10/2020 22/10/2020
42Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 15/10/2020 15/10/2020
41Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 08/10/2020 08/10/2020
40Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 01/10/2020 01/10/2020
39Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 24/09/2020 24/09/2020
38Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 17/09/2020 17/09/2020
37Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 10/09/2020 10/09/2020
36Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 03/09/2020 03/09/2020
35Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 27/08/2020 27/08/2020
34Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Trần Thị Vân Anh 20/08/2020 20/08/2020
33Lịch trực tiếp dân từ 14h00 đến 17h00: PGĐ Bùi Thị Thu Hiền 13/08/2020 13/08/2020